نیکخواه

ارتودنسی فانکشنال
ارتودنسی دندانتجهیزات دندانپزشکی

آشنایی با دستگاه ارتودنسی فانکشنال

همه انسان ها دارای دندان ها و فک مرتب و زیبا نیستند. ژنتیک، مکیدن انگشت یا پستانک، تنفس از راه...