عمومی

ارتودنسی دندان اضافی
ارتودنسی دنداندندانپزشکی کودکانعمومی

دندان اضافی چیست؟ + علت درآمدن دندان اضافه چیست؟ + آشنایی با ارتودنسی دندان اضافی و انواع دندان های اضافی

ارتودنسی دندان اضافی به منظور اصلاح دندان هایی انجام می شود که در نتیجه رشد دندان اضافی، منجر به کجی و یا بهم ریختگی دندان های دیگر شده است و می تواند عوارضی ایجاد کند که منجر به درد و...