شناسایی علت انواع درد در دندانپزشکی و معرفی روشهای درمان هرکدام از آنها در بهبود سطح آگاهی و سلامت افراد جامعه نقش بسزایی دارد. در این نوشته سعی شده به صورت موردی و مختصر علت و انواع دردهای قابل بروز در امور دندانپزشکی بررسی و به شناساندن روش درمان هر یک از آنها پرداخته شود.

انواع درد در دندانپزشکی و روشهای درمان آن

1. درد در هنگام خوردن انواع شیرینی : نشان دهنده مراحل اولیه پوسیدگی دندان است ومشکل فرد  با  یک درمان ترمیم ساده دریک جلسه بدون نیاز به عصب کشی بر طرف می شود مزیت درمان دندان دراین مرحله  انجام درمان ساده‌تر ،درمان زمان کوتاهی وبا حداقل هزینه درمانی است.

همچنین بخوانید>> معرفی ابزارهای دندانپزشکی و کاربرد آنها

2. درد در هنگام خوردن مواد غذایی یا مایعات سرد مثل بستنی واب یخ که بلافاصله بعد از حذف سرنا درد فرد خوب می شود : این نوع درد نیز نشانه پوسیدگی دندان است که نیاز به درمان ترمیمی ساده دارد بدون نیاز به درمان عصب کشی که مزایای آن ذکر شد.

3. درد به دنبال خوردن مواد غذایی ومایعات گرم یا سرد که به مدت طولانی ادامه دارد وخیلی سریع بر طرف نمی شود :این نوع درد نشان دهنده پوسیدگی عمیق ‌زیاد دندان است وبرای رفع مشکل دندان باید عصب کشی شود درمان به موقع این دندان‌ها سبب می‌شوددرد سریع برطرف شود دندان برای مدت طولانی تری ماندگار باشد وفرد برای مدت طولانی تری در جویدن وتکلم وزیبایی از دندان استفاده کند درصورت طولانی شدن این درد وعدم درمان احتمال عفونت دندان وصورت وحتی کشیدن دندان واریز دست دندان آن زیاداست.

READ  همه چیز درباره حفره خشک دندان

همچنین بخوانید>> ارتودنسی دندان

4. دندان دردی که خودبخود. ‌بدون هیچ خوردنی یا آشامیدنی ایجاد می شود یا دردی که شب موقع خواب یا وسط خواب به وجود می اید وفرد را از خواب بیدار می‌کند :این دندان هم نیاز به عصب  کشی دارد.

5. دندان دردی که با خوردن آب سرد درد را به طور موقت برطرف می کند:نیز نشان دهنده نیاز دندان به درمان ریشه یا عصب کشی می‌باشد.