سیر تا پیاز ارتودنسی متحرک

  ارتودسی دستگاهی است که به بیماران کمک می کند تا دندان های خود را که دارای فرم نامنظمی هستند به صورت منظم و زیبا سازند. این دستگاه انواع مختلفی...