سیر تا پیاز آناتومی دندان

هر فرد در دوران زندگی خود تجربه ی داشتن 20 دندان شیری و 32 دندان دائمی را دارد. دندان‌ها هستند که سخت‌ترین ماده بدن را تشکیل می‌دهند. اما باید بدانید...