سرمستی

عمومیهزینه خدمات دندانپزشکی

کاشت دندان چگونه انجام می‌شود؟ – میزان موفقیت کاشت دندان چقدر است؟

از دست دادن دندان یکی از مهمترین مشکلاتی است که برای دندان‌ها پیش می‌آید. نه تنها روی زیبایی تاثیر منفی...

عمومی

روش ابتکاری پزشکان آمریکایی برای درمان بیماران وخیم Covid-19

روش ساده و ابتکاری محققان و پزشکان آمریکایی با بهرگیری از مقاله هفت سال پیش فرانسوی ها، به این نتیجه دست یافتند که خواباندن بیماران وخیم حال کوید-19 بر روی شکم در بسیاری از موارد می تواند جان بیماران را نجات دهد.