قاسمی

رادیوگرافی دندان
تجهیزات دندانپزشکی

از رادیوگرافی دندان چه می دانید؟

در رادیوگرافی دندان از پرتوهای ایکس با دز پایین برای ایجاد تصاویر داخل دهانی دندان‌ها و لثه‌ها استفاده می‌شود. این...